Sekretarijat Savjeta za konkurentnost


Sekretarijat Savjeta za konkurentnost (SCC) počeo je sa radom u februaru 2019. godine, potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Vlade Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj. Od juna 2020. godine, Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, posredstvom Britanske ambasade u Podgorici, kroz Fond za dobru upravu, pruža podršku SCC-u.


Opširnije

Javno-privatni dijalog u Crnoj Gori


Savjet za konkurentnost predstavlja ključnu vladinu platformu za javno-privatni dijalog o temema od značaja za poslovni ambijent i unapređenje konkurentnosti države.

Pod ovim nazivom Savjet postoji od 1. juna 2017. godine na osnovu Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost i u trenutnom sazivu ima 22 člana, a Savjetom predsjedava ministar ekonomskog razvoja i turizma.


Opširnije

Registar nameta


Kreiranje Registra nameta je duži period bio važna tema, promovisana od strane Vlade Crne Gore i privrednih udruženja kao aktivnost koja za rezultat treba da ima unapređenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori. U uslovima COVID-19 pandemije, pitanja unapređenja poslovnog ambijenta dobila su jos više na značaju, što je rezultiralo odlukom Savjeta za konkurentnost, da se osnuje radna grupa, kojom će koordinirati Sekretarijat, sa zadatkom da se uspostavi Registar nameta.


Opširnije

ŽIG Ženski biznis


ŽIG Ženski biznis je projekat koji realizuje Sekretarijat Savjeta za konkurentnost uz podršku EBRD-a i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, a koji je nastao prepoznajući potrebu i značaj ispravnog identifikovanja ,,ženskih biznisa“, ali i izazova sa kojima se suočavaju kompanije u vlasništvu žena u domenu dostupnosti finansiranja.


Opširnije

Registracija privrednih i drugih subjekata


Na sjednici Savjeta održanoj 11.03.2022. godine, oformljena je Radna grupa za izradu propisa za registraciju privrednih i drugih subjekata, koju su činili predstavnici javnog i privatnog sektora, a Sekretarijat je koordinirao radom. Glavni cilj radne grupe je izrada propisa kojim bi se zaokružio postupak registracije u smislu definisanja pravila postupka, rokova, potrebne dokumentacije, načina dostavljanja itd.


Opširnije

Savjet za konkurentnost predstavlja ključnu vladinu platformu za javno-privatni dijalog o temema od značaja za poslovni ambijent i unapređenje konkurentnosti države.

Pod ovim nazivom Savjet postoji od 1. juna 2017. godine na osnovu Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost i u trenutnom sazivu ima 22 člana, a Savjetom predsjedava ministar ekonomskog razvoja i turizma.

Jedan od ključnih zadataka Savjeta je da koordinira aktivnosti na planu sprovođenja prioritetnih reformskih mjera definisanih strateškim razvojnim dokumentima, koje su u funkciji otklanjanja ključnih prepreka za veću konkurentnost ekonomije i brži privredni rast Crne Gore.

U periodu od 2017. do 2021. godine, Savjet je imao 36 članova i predsjedavao je predsjednik Vlade. U martu 2021. godine, usvojena je nova Odluka o obrazovanju Savjeta za konkurentnost kojom je propisano da Savjetom predsjedava ministar ekonomskog razvoja i turizma. Takođe, ovom Odlukom je Sekretarijat prvi put prepoznat kao administrativno-stručna podrška Savjetu. Broj članova Savjeta je smanjen na 22, s tim što je smanjen broj predstavnika javnog sektora a povećan broj predstavnika privrednih udruženja sa 5 na 10, sa ciljem da se poveća i efikasnost rada Savjeta. Takođe, po prvi put su u članstvo Savjeta uključena i dva ženska poslovna udruženja. Pored Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost, Savjet funkcioniše i na osnovu Poslovnika o radu i Programa rada, koji se usvaja na sjednicama na kraju svake godine za narednu godinu.

Sjednice se po pravilu održavaju jednom kvartalno, odnosno 4 sjednice godišnje. Svaku sjednicu obilježi glavna tema,  kao i materijali koje dostavljaju članovi Savjeta ili Sekretarijat, a koji su utvrđeni Planom rada za tu godinu. Pored toga, neposredno prije sjednice ili na samoj sjednici, dnevni red se može dopuniti materijalima koje članovi Savjeta dostave naknadno, ukoliko se za tim ukaže potreba.