Misija Sekretarijata je unapređenje javno - privatnog dijaloga, jačanje konkurentnosti i stvaranje preduslova za što povoljniji poslovni ambijent u Crnoj Gori

Sekretarijat Savjeta za konkurentnost (SCC) počeo je sa radom u februaru 2019. godine, potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Vlade Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Od juna 2020. godine, Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, posredstvom Britanske ambasade u Podgorici, kroz Fond za dobru upravu, pruža podršku SCC-u. Misija SCC-a je da doprinosi unapređenju javno – privatnog dijaloga, jačanju konkurentnosti i stvaranju preduslova za što povoljniji poslovni ambijent u Crnoj Gori za sve članove društva, prvenstveno kroz rad Savjeta za konkurentnost. Od juna 2020. godine, SCC se intezivno bavi aktivnostima koje se odnose na ekonomsko osnaživanje žena.

Od svog osnivanja, SCC aktivno radi na unapređenju javno-privatnog dijaloga i održavanju redovnih konsultacija između javnog i privatnog sektora. Kroz brojne aktivnosti podržao je unapređenje legislative, izradom novih propisa, dostavljanjem izmjena i dopuna propisa, kao i strateških dokumenata i direktno učestvovao u procesima reforme poslovnog ambijenta. Dodatno, učešćem u vladinim radnim grupama, SCC doprinosi velikim reformskim procesima, angažujući se pružanjem podrške i stručne analize, ali i vodeći računa o zastupljenosti i  blagovremenom uključivanju i učešću privatnog sektora u svim ključnim procesima, koji imaju za cilj unapređenje konkurentnosti i stvaranje povoljnije investicione klime. 

Odlukom o obrazovanju Savjeta za konkurentnost iz marta 2021. godine, je SCC prvi put prepoznat kao administrativno-stručna podrška Savjetu. Zadaci SCC-a, a koji se odnose na rad Savjeta za konkurentnost, regulisani su Poslovnikom o radu Savjeta.

Članovi Savjeta, kako iz javnog tako i iz privatnog sektora, cijene doprinos i dostignuća SCC u cilju unapređenja javno-privatnog dijaloga. S tim u vezi, SCC kontinuirano ostvaruje konstruktivnu komunikaciju sa međunarodnom zajednicom, odnosno EBRD-om, Svjetskom bankom, OEBS-om, kao i delegacijom EU u Crnoj Gori. Aktivnosti i rezultati SCC-a prepoznati su i u raznim međunarodnim izvještajima (EBRD-a, Svjetske banke, OECD-a, EU Izvještaj o napretku Crne Gore za 2022 godinu).