Naziv akta Datum donošenja Preuzimanje
 Plan rada Savjeta za konkurentnost za 2019. godinu Februar 2019
 Dnevni red 5. sjednice Savjeta za konkurentnost 22.03.2019
 Dnevni red 6. sjednice Savjeta za konkurentnost 31.05.2019
 Dnevni red 7. sjednice Savjeta za konkurentnost 03.07.2019
 Dnevni red 8. sjednice Savjeta za konkurentnost 02.10.2019
 Dnevni red 9. sjednice Savjeta za konkurentnost 09.12.2019
 Izvještaj o radu Savjeta za konkurentnost za 2019. godinu Februar 2020