Savjet za konkurentnost predstavlja ključnu vladinu platformu za javno-privatni dijalog o temema od značaja za poslovni ambijent i unapređenje konkurentnosti države. Jedan od ključnih zadataka Savjeta je da koordinira aktivnosti na planu sprovođenja prioritetnih reformskih mjera definisanih strateškim razvojnim dokumentima, koje su u funkciji otklanjanja ključnih prepreka za veću konkurentnost ekonomije i brži privredni rast Crne Gore.

U periodu od 2017. do 2021. godine, Savjet je imao 36 članova i predsjedavao je predsjednik Vlade. U martu 2021. godine, usvojena je nova Odluka o obrazovanju Savjeta za konkurentnost kojom je propisano da Savjetom predsjedava ministar ekonomskog razvoja i turizma. Navedenom Odlukom je Sekretarijat prvi put prepoznat kao administrativno-stručna podrška Savjetu. Broj članova Savjeta je smanjen na 22, s tim što je smanjen broj predstavnika javnog sektora a povećan broj predstavnika privrednih udruženja sa 5 na 10, sa ciljem da se poveća i efikasnost rada Savjeta. Takođe, po prvi put su u članstvo Savjeta uključena i dva ženska poslovna udruženja. Odlukom o obrazovnju Savjeta za konkurentnost koja je objavljena u Službenom listu 8.12.2023. godine, Savjet broji 24 člana, a potpotpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja je predsjednik Savjeta.

Pored Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost, Savjet funkcioniše i na osnovu Poslovnika o radu i Programa rada, koji se usvaja na sjednicama na kraju svake godine za narednu godinu.

Sjednice se po pravilu održavaju jednom kvartalno, odnosno 4 sjednice godišnje. Svaku sjednicu obilježi glavna tema,  kao i materijali koje dostavljaju članovi Savjeta ili Sekretarijat, a koji su utvrđeni Planom rada za tu godinu. Pored toga, neposredno prije sjednice ili na samoj sjednici, dnevni red se može dopuniti materijalima koje članovi Savjeta dostave naknadno, ukoliko se za tim ukaže potreba.

Članovi Savjeta u sadašnjem sazivu su:

1) potpredsjednik/ca Vlade za ekonomsku politiku i ministar/ka ekonomskog razvoja, predsjednik/ca;
2) ministar/ka finansija, članica, zamjenik/ca predsjednika/ce;
3) ministarka turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, član/ica,
4) ministar/ka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, član/ica;
5) ministar/ka energetike i rudarstva, član/ica;
6) ministar/ka javne uprave, član/ica;
7) ministar/ka prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, član/ica:
8) ministar/ka rada i socijalnog staranja, član/ica;
9) ministar/ka prosvjete, nauke i inovacija, član/ica;
10) direktor/ica Uprave prihoda i carina, član/ica;
11) izvrsni direktor/ica Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD, član/ica;
12) direktor/ica Agencije za investicije Crne Gore, član/ica
13) savjetnik/ca predsjednika Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku, član/ica;
14) državni/a sekretar/ka Ministarstva ekonomskog razvoja, član/ica;
15) predstavnik/ca Privredne komore Crne Gore, član/ica;
16) predstavnik/ca Unije poslodavaca Crne Gore, član/ica;
17) predstavnik/ca Američke privredne komore u Crnoj Gori, član/ica;
18) predstavnik/ca Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori, član/ica;
19) predstavnik/ca Asocijacije menadžera Crne Gore, član/ica;
20) predstavnik/ca Montenegro biznis alijanse, član/ica;
21) predstavnik/ca Udruženja pravnika Crne Gore, član/ica;
22) predstavnik/ca Asocijacije poslovnih žena Crne Gore i predstavnik/ca Udruženja   preduzetnica Crne Gore, rotirajući/ća član/ica na godišnjem nivou, član/ica;
23) predstavnik/ca Unije mladih preduzetnika Crne Gore, član/ica;
24) predsjednik/ca Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore, član/ica.