Savjet za konkurentnost predstavlja ključnu vladinu platformu za javno-privatni dijalog o temema od značaja za poslovni ambijent i unapređenje konkurentnosti države. Pod ovim nazivom Savjet postoji od 1. juna 2017. godine na osnovu Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost. Jedan od ključnih zadataka Savjeta je da koordinira aktivnosti na planu sprovođenja prioritetnih reformskih mjera definisanih strateškim razvojnim dokumentima, koje su u funkciji otklanjanja ključnih prepreka za veću konkurentnost ekonomije i brži privredni rast Crne Gore.

U periodu od 2017. do 2021. godine, Savjet je imao 36 članova i predsjedavao je predsjednik Vlade. U martu 2021. godine, usvojena je nova Odluka o obrazovanju Savjeta za konkurentnost kojom je propisano da Savjetom predsjedava ministar ekonomskog razvoja i turizma. Navedenom Odlukom je Sekretarijat prvi put prepoznat kao administrativno-stručna podrška Savjetu. Broj članova Savjeta je smanjen na 22, s tim što je smanjen broj predstavnika javnog sektora a povećan broj predstavnika privrednih udruženja sa 5 na 10, sa ciljem da se poveća i efikasnost rada Savjeta. Po prvi put su u članstvo Savjeta uključena i dva ženska poslovna udruženja. Pored Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost, Savjet funkcioniše i na osnovu Poslovnika o radu i Programa rada, koji se usvaja na sjednicama na kraju svake godine za narednu godinu.

Sjednice se po pravilu održavaju jednom kvartalno, odnosno 4 sjednice godišnje. Svaku sjednicu obilježi glavna tema,  kao i materijali koje dostavljaju članovi Savjeta ili Sekretarijat, a koji su utvrđeni Planom rada za tu godinu.

Članovi Savjeta u sadašnjem sazivu su:

 • Ministar/ka ekonomskog razvoja i turizma, predsjednik/ca;
 • Ministar/ka finansija, zamjenik/ca predsjednika/ca:
 • Ministar/ka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, član/ica;
 • Ministar/ka kapitalnih investicija, član/ica;
 • Ministar/ka javne uprave, član/ica:
 • Ministar/ka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, član/ica:
 • Ministar/ka nauke i tehnološkog razvoja, član/ica;
 • Savjetnik/ca predsjednika Vlade Crne Gore za ekonomska pitanja, član/ica:
 • Savjetnik/ca u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore, član/ica;
 • Direktor/ica Uprave prihoda i carina, član/ica:
 • Izvršni/a direktor/ica Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD, član/ica;
 • Direktor/ica Agencije za investicije Crne Gore, član/ica;
 • Predstavnik/ca Privredne komore Crne Gore, član/ica:
 • Predstavnik/ca Unije poslodavaca Crne Gore, član/ica:
 • Predstavnik/ca Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori, član/ica:
 • Predstavnik/ca Američke privredne komore u Crnoj Gori, član/ica:
 • Predstavnik/ca Montenegro biznis alijanse, član/ica;
 • Predstavnik/ca Asocijacije poslovnih žena Crne Gore i predstavnik/ca Udruženja preduzetnica Crne Gore (rotirajući član na godišnjem nivou):
 • Predstavnik/ca Asocijacije menadžera Crne Gore, član/ica;
 • Predstavni/ca Unije mladih preduzetnika Crne Gore, član/ica:
 • Predstavni/ca Udruženja pravnika Crne Gore, član/ica:
 • Predsjednik/ca Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore, član/ica.