Naziv akta Datum donošenja Preuzimanje
 Plan rada Savjeta za konkurentnost za 2022. godinu Januar 2022
 Dnevni red 14. sjednice Savjeta za konkurentnost 19.01.2022
 Dnevni red 15. sjednice Savjeta za konkurentnost 11.03.2022
 Dnevni red 16. sjednice Savjeta za konkurentnost 22.06.2022
 Dnevni red 17. sjednice Savjeta za konkurentnost 16.09.2022
 Dnevni red 18. sjednice Savjeta za konkurentnost 23.11.2022
 Izvještaj o radu Savjeta za konkurentnost za 2022. godinu 30.12.2022