Sekretarijat Savjeta za konkurentnost


Sekretarijat Savjeta za konkurentnost (SCC) počeo je sa radom u februaru 2019. godine, potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Vlade Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj. Od juna 2020. godine, Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, posredstvom Britanske ambasade u Podgorici, kroz Fond za dobru upravu, pruža podršku SCC-u.


Opširnije

Javno-privatni dijalog u Crnoj Gori


Savjet za konkurentnost predstavlja ključnu vladinu platformu za javno-privatni dijalog o temema od značaja za poslovni ambijent i unapređenje konkurentnosti države.

Pod ovim nazivom Savjet postoji od 1. juna 2017. godine na osnovu Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost i u trenutnom sazivu ima 22 člana, a Savjetom predsjedava ministar ekonomskog razvoja i turizma.


Opširnije

Registar nameta


Kreiranje Registra nameta je duži period bio važna tema, promovisana od strane Vlade Crne Gore i privrednih udruženja kao aktivnost koja za rezultat treba da ima unapređenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori. U uslovima COVID-19 pandemije, pitanja unapređenja poslovnog ambijenta dobila su jos više na značaju, što je rezultiralo odlukom Savjeta za konkurentnost, da se osnuje radna grupa, kojom će koordinirati Sekretarijat, sa zadatkom da se uspostavi Registar nameta.


Opširnije

ŽIG Ženski biznis


ŽIG Ženski biznis je projekat koji realizuje Sekretarijat Savjeta za konkurentnost uz podršku EBRD-a i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, a koji je nastao prepoznajući potrebu i značaj ispravnog identifikovanja ,,ženskih biznisa“, ali i izazova sa kojima se suočavaju kompanije u vlasništvu žena u domenu dostupnosti finansiranja.


Opširnije

Registracija privrednih i drugih subjekata


Na sjednici Savjeta održanoj 11.03.2022. godine, oformljena je Radna grupa za izradu propisa za registraciju privrednih i drugih subjekata, koju su činili predstavnici javnog i privatnog sektora, a Sekretarijat je koordinirao radom. Glavni cilj radne grupe je izrada propisa kojim bi se zaokružio postupak registracije u smislu definisanja pravila postupka, rokova, potrebne dokumentacije, načina dostavljanja itd.


Opširnije

Kreiranje Registra nameta je duži period bio važna tema, promovisana od strane Vlade Crne Gore i privrednih udruženja kao aktivnost koja za rezultat treba da ima unapređenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori. U uslovima COVID-19 pandemije, pitanja unapređenja poslovnog ambijenta dobila su jos više na značaju, što je rezultiralo odlukom Savjeta za konkurentnost, da se osnuje radna grupa, kojom će koordinirati Sekretarijat, sa zadatkom da se uspostavi Registar nameta.

Implementacija projekta, otpočela je u maju 2019. godine izradom Projektnog zadatka i uspostavljanjem radne grupe nadležne za usmjeravanje i praćenje progresa projekta. Članovi radne grupe su bili predstavnici javnih institucija, privrednih udruženja i Zajednice opština.

Početkom 2021. kreiran je prvi online Registar nameta koji sadrži namete na državnom nivou i nivou lokalnih samouprava.

Registar sadrži više od 1.700 (grupisanih) i preko 29.000 (razvrstanih) nameta, koji su izvučeni iz gotovo 800 zakonskih i podzakonskih akata. Takse, naknade, porezi, prirezi, doprinosi, novčane kazne, akcize i carine opisane su atributima: Naziv, Naziv na engleskom, Razvrstani naziv, Primjena, Vrsta nameta, Propis nameta, Propis iznosa nameta, Klasifikacija propisa nivo 1 i nivo 2, Datum početka primjene, Iznos nameta, Osnovica, Žiro-račun, Način plaćanja, Kada se plaća, Periodičnost plaćanja, Institucija i Obveznik plaćanja.

Pristup portalu je slobodan i podaci se mogu eksportovati, a administratori portala imaju na raspolaganju i izvještaje koji pomažu u praćenju analitike nameta i kreiranju politika u ovoj oblasti.

SCC redovno ažurira Registar, u skladu sa izmjenama regulative kako bi omogućio da podaci dostupni u ovoj bazi budu koristan input kako privredi za planiranje poslovanja, tako i javnoj upravi za planiranje politika u ovoj oblasti.

Izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti planirano je sistemsko prepoznavanje Registra nameta, za čije vođenje i ažuriranje će biti zaduženo Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma.