Ključne definicije i opšti kriterijumi


→ Prvi u svijetu skup globalnih definicija, koje se odnose na žensko preduzetništvo, poput onih koje se odnose na preduzeća u vlasništvu žena i preduzeća kojima upravljaju žene.

→ Objavljen 8. marta 2021. godine od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju.

→ Daje definicije koje se mogu koristiti u programima privrednog osnaživanja žena (javne nabavke ili trgovinski programi) i za prikupljanje međunarodno uporedivih podataka o ženskom preduzetništvu (uključujući uticaj na lokalnu i nacionalnu privredu).

→ Dokumentom se definišu i kriterijumi za ocjenjivanje važnih faktora koji se odnose na ove definicije kao što su: vlasništvo, upravljanje i kontrola u privrednom društvu.

→ Pomaže u olakšavanju sadašnjih i budućih inicijativa, koje imaju za cilj povećanje ekonomskog osnaživanja žena.

→ Više o Međunarodnom dokumentu IWA 34 žensko preduzetništvo - ključne definicije i opšti kriterijumi možete naći na sajtu Međunarodne organizacije za standardizaciju-ISO

 

ŽIG Ženski biznis